Sabiedrība - Nevalstiskās organizācijas - Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"

Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"

 

 l Par mums l Kontaktinformācija l Realizētie projekti l
l Notikumu arhīvs l


 

 

 

Biedrība starptautiskais soroptimistu klubs
"Ogre-Ķegums"
dibināts 2004.gada 20.novembrī

Kluba biedres kopā ar Soroptimist International (SI) Eiropas Federācijas
amatpersonām organizācijas dibināšanas ceremonijā
2004.gada 20.novembrī

Otrā no kreisās Zviedrijas Apvienoto klubu prezidente un kluba "Ogre - Ķegums" krustmāte A.K.Soderlund, pirmā kluba prezidente Maruta Jēkabsone, SI Eiropas federācijas prezidentes pārstāve G.Hvaringa, SI paplašināšanas komitejas priekšsēdētāja K.Svedere

Kluba prezidentes:

Maruta Jēkabsone 2004-2006

Liāna Čodore 2006-2008

Jana Krūmiņa 2008-2010

Sabīne Gudeiķe 2010-2012

Lilita Šlomaka Veckaktiņa 2012-2014

 

Kopš 2004. gada Ķegumā darbojas uzņēmīgu sieviešu grupa - Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums", piesaistot domubiedrus un sadarbības partnerus gan no Latvijas, gan ārpus tās. Biedru skaits no dibināšanas dienas ir pieaudzis līdz - 17. Starp viņām ir pieredzējušas jurisprudences, grāmatvedības, medicīnas, zemkopības, izglītības, valsts pārvaldes, u.c. speciālistes.

Ķeguma Soroptimistu kluba mērķi sasaucas ar Soroptimist International (Starptautiskā Soroptimistu organizācija) mērķiem:

• Sieviešu stāvokļa uzlabošana;

• Augsti ētiskie standarti;

• Cilvēktiesības visiem;

• Vienlīdzība, attīstība un miers.

  Starptautiskās Soroptimistu organizācijas vēsture

Pirmais Soroptimistu klubs izveidots 1921.gadā Oklendā, Kalifornijā. 1924.gadā pirmie klubi tika dibināti arī Eiropā - Parīzē un Londonā, ar mērķi apvienot vadošos amatos strādājošas un profesionālā darbā nodarbinātas sievietes.

Nosaukums soroptimist tika darināts no latīņu vārda soror - māsa un optima - vislabākais.  Vārda mūsdienu interpretācija - vislabākais sievietēm. Organizācijā darbojas tikai sievietes.

Savas darbības 80 gados soroptimistu organizācija ir atbalstījusi izglītību, sniegusi finansējumu un ekspertīzi veselības projektiem, veikusi pētījumus daudzās sfērās, ieskaitot sieviešu nodarbinātības šķēršļus, narkotiku atkarību, cilvēktiesības, strādājusi pie vides un sociālajām problēmām, kā arī iesaistījusies pasaules globālo problēmu risināšanā.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL    www.soroptimistinternational.org

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE
72.ROUTE DE FLORISSANT CH - 1206 GENEVE   www.soroptimisteurope.org

Aktuālākie uzdevumi

- Veidot draudzības un vienotības garu starp soroptimistēm visā pasaulē un citām NVO;

- uzturēt saikni ar Ķeguma novada pašvaldību;

- līdzdarboties kultūrizglītojošo aktivitāšu, kā arī saturīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanā un ti pieejamībā ikvienam sabiedrības loceklim;

- stiprināt un sekmēt kluba kapacitāti - popularizēt kluba idejas un darbību Ķeguma novadā - Starptautiskā Soroptimistu kluba "Ogre-Ķegums" izveide un jaunu biedru piesaistīšanā;

- aktualizēt tālākizglītību un mūzizglītības ideju;

- turpināt un pilnveidot labdarības pasākumus.

Sadarbībā ar Ķeguma novada Sociālo dienestu noris darbs pie iedzīvotāju ar speciālām vajadzībām (vientuļu pensionāru, invalīdu, nepilno un daudzbērnu ģimeņu) materiālās un morālās atbalstīšanas, komunikācijas un interešu aktivitāšu nodrošināšanas. Klubs ir guvis arī Ķeguma novada domes atsaucību, līdz ar to kopīgiem spēkiem tiek veiktas aktivitātes vietējās infrastruktūras attīstīšanai.

No 2004. līdz 2011. gadam Starptautiskais Soroptimistu klubs biedres "Ogre-Ķegums" realizējušas vairākus projektus, gūstot novada ļaužu atsaucību un atzinību: "Izglītības atbalstīšana", "Rotaļu laukuma izveide Ķeguma pilsētā", „Sporta inventāra iegāde skolniekiem", "Atpūtas soliņu izveide Ķeguma SAC" (Sociālais Aprūpes Centrs), "Specializēto gultu un naktsskapīšu iegāde Ķeguma SAC" u.c.

Sadarbības-draudzības klubi un partneri

Rīgas Soroptimistu klubs (Latvija)
Palkanes SI klubs (Somija)
Kristiansandas SI klubs (Norvēģija)
Sirensesteras SI klubs (Lielbritānija)
GAiN - skatīt šeit... 

Ķeguma novada dome

Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes"

Tomes sieviešu klubs „Ābele"

Soroptimistu kluba "Ogre - Ķegums"
dalībnieces 2011. gadā

 1. Liāna Čodore -  juriste
 2. Maruta Jēkabsone - bibliotēkas direktore
 3. Anita Biedre - bibliotēkas vadītāja
 4. Ingrīda Freiberga - diriģente
 5. Dzina Grīnberga - personāla speciāliste
 6. Zigrīda Kļava - menedžere
 7. Inta Kozlova - zemniece
 8. Jana Krūmiņa - projektu speciāliste
 9. Vija Liepiņa - uzņēmēja
 10. Sandra Pūpola - grāmatvede
 11. Lilija Veisa - menedžere
 12. Ināra Vītola
 13. Sanita Tošena - bērnudārza vadītāja
 14. Māra Andersone - skolotāja
 15. Lilita Šlomaka-Veckaktiņa - ārste
 16. Sabīne Gudeiķe
 17. Edīte Uršuļska

  Soroptimistu kluba "Ogre - Ķegums"
dalībnieces 2013. gadā

1. Jana Krūmiņa

2. Vija Liepiņa

3. Sandra Pūpola

4. Dzidra Gudeiķe

5. Sanita Tošena

6. Lilita Šlomaka-Veckaktiņa

7. Sabīne Gudeiķe

8. Ināra Vītola

9. Edīte Uršuļska

10. Sanita Bataraga

11. Antra Binde

12. Zita Ruņģe

13. Baiba Rožkalna

14. Vineta Kļava

15. Baiba Rudze

16. Iveta Meilusa

17. Rita Pavlovska

18. Lelde Dzintare

Lai arī Ķeguma novads ir pavisam jauns, izveidots valsts teritoriālās reformas rezultātā 2009. gada 1. jūlijā, Ķeguma soroptimistes aktīvi darbojās arī līdz tam. Kopš novada izveides tiek aptverti visi novada pagasti - Tome, Birzgale, Rembate un pati Ķeguma pilsēta. 

Novads ar kopējo platību 492,2 kvadrātkilometri atrodas gleznainajā Zemgalē, Latvijas centrālajā daļā likteņupes Daugavas abos krastos. Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2009 ir 6561.

Novadu šķērso dzelzceļš Rīga - Krustpils (pietura „Ķegums"), Krustpils - Jelgava, valsts autoceļi Rīga Daugavpils (A6), Ķegums - Sigulda (P8), Rīgas HES - Jaunjelgava (P85), Ķegums - Valle, Ķegums - Jaunrepšas un citi.

Novada centrs - Ķeguma pilsēta, kur pavasarī un vasarā moto trase "Zelta zirgs" pulcē motosportistus, viņu komandas, fanus un skatītājus no visas pasaules. Ķeguma pilsētas atrodas tikai 45 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas.

Novada attīstības mērķis ir veicināt teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, lai veicinātu arī iedzīvotāju labklājību, nodrošinātu esošo resursu saprātīgu izlietošanu, vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu. Novadā netrūkst aktīvu un uzņēmīgu uzņēmēju un pašnodarbināto. Arvien vairāk pārliecinamies par cilvēku spēju attīstīties un viņu optimisma pilno rosību un neatlaidību vairot savu un līdzcilvēki labklājību. Novadā atrodas mazi un lielāki uzņēmumi, kuri nodarbojas ar amatniecību, kokapstrādi, auto servisa pakalpojumiem, gaļas pārstrādi u.c. Lauku saimniecībās vairāk nodarbojas ar piena ražošanu, labības audzēšanu, dārzkopību un augļkopību.

Novada ģeogrāfiskais izvietojums ir pateicīgs uzņēmumiem, kuri piedāvā ar atpūtu un tūrismu saistītos pakalpojumus (pirts, atpūtas mājiņas, atpūtas kompleksi, viesu mājas). Novadā ir divas zivjaudzētavas, kuras piedāvā makšķerēšanu dīķos.

Kā nozīmīgu uzņēmumu jāmin AS "Latvenergo" ražotne "Ķeguma HES", kas nodrošina novada ekonomisko stabilitāti ar tās 2 spēkstacijām - HES-1 Daugavas labajā krastā un HES-2 Daugavas kreisajā krastā.

Pateicoties izglītības un kultūras iestādēm novadā, tiek saglabāts latviskās kultūras mantojums. Šodien Ķeguma novads ir nozīmīgs kultūras, izglītības, sporta un atpūtas centrs. Šeit darbojas 6 izglītības iestādes, 4 bibliotēkas, 4 kultūras iestādes. Ķegumieši brīvo laiku pavada, iesaistoties dažādos pašdarbības kolektīvos, kultūras namos un nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm.

Ķeguma novads ir dabas mātes aplaimots ar upēm un upītēm: Ogres upi, Latvijas likteņupi Daugavu ar trim salām, Ņegu, Kašurgu, Torbēnupīti, Sienapurva upīti, Vitkopupīti, Žīdupīti. Novadu šķērso arī Lielupes ūdensšķirtne, Misa, Zvirgzde, Augstupe, Taļķe un Vīksniņa.

Novadu rotā arī tādas ūdenskrātuves, kā Pankas ezers, Ņegas - Ķeguma ūdenskrātuves līcis, Vitkopu ūdenskrātuve, Širmeļu ūdenskrātuve, Rūķu dīķis.

Tūristiem interesanti ir kultūras un vēstures objekti, valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi - Nariņu senkapi, Grīvas senkapi, Tomes skansts - viduslaiku nocietinājums, Vecdzilnu senkapi, velna akmens - kulta vieta.

Novada viesiem vienmēr atradīsies interesantas lietas un vietas, vietējie ar prieku un gaišumu aicina uz šo Daugavas krastos izvietoto skaisto novadu! Ir vērts iegriezties, lai sajustu vēstures pieskārienu muzejos, dabas pieskārienu tūristu atpūtas vietās un ne tikai tajās!

Esat mīļi gaidīti Ķeguma novadā!

 


 

AtpakaļAugšup